Knjižnice grada Zagreba Dioklecijanova palača Ruđer Bošković Ivana Orleanska Marko Marulić – Judita Leonardo da Vinci Champolion Nikola Tesla Ivan Gundulić Pierre i Marie Curie Friedrich Hoelderlin Šibenska katedrala
Prikaz za godinu:        Poredaj po:       

Prethodni   Srpanj   Sljedeći

1.
KLAIĆ, Vjekoslav
90 godina smrti1. 7. 1928.
2.
ROUSSEAU, Jean - Jacques
240 godina smrti2. 7. 1778.
3.
LABRIOLA, Antonio
175 godina rođenja2. 7. 1843.
4.
ADAM, Robert
290 godina rođenja3. 7. 1728.
5.
KAFKA, Franz
135 godina rođenja3. 7. 1883.
6.
CHATEAUBRIAND, Francois Rene de
170 godina smrti4. 7. 1848.
7.
KARAS, Vjekoslav
160 godina smrti5. 7. 1858.
8.
GASSER, Herbert Spencer
130 godina rođenja5. 7. 1888.
9.
ARIOSTO, Lodovico
485 godina smrti6. 7. 1533.
10.
JAGIĆ, Vatroslav
180 godina rođenja6. 7. 1838.
11.
LEINO, Eino
140 godina rođenja6. 7. 1878.
12.
MAUPASSANT, Guy de
125 godina smrti6. 7. 1893.
13.
KLEMPERER, Otto
45 godina smrti6. 7. 1973.
14.
KRLEŽA, Miroslav
125 godina rođenja7. 7. 1893.
15.
MAJAKOVSKIJ, Vladimir
125 godina rođenja7. 7. 1893.
16.
BENKOVIĆ, Federiko
265 godina smrti8. 7. 1753.
17.
JUKIĆ, Ivan Frano
200 godina rođenja8. 7. 1818.
18.
KERSTNER, Mladen
90 godina rođenja8. 7. 1928.
19.
ŠOLJAN, Antun
25 godina smrti9. 7. 1993.
20.
DE CHIRICO, Giorgio
130 godina rođenja10. 7. 1888.
21.
SVJETSKI DAN STANOVNIŠTVA
11. 7.
22.
ARCIMBOLDI, Giuseppe
425 godina smrti11. 7. 1593.
23.
DURBEŠIĆ, Tomislav
90 godina rođenja11. 7. 1928.
24.
VEREŠ, Saša
90 godina rođenja11. 7. 1928.
25.
GEORGE, Stefan
150 godina rođenja12. 7. 1868.
26.
MOHOROVIČIĆ, Andre
105 godina rođenja12. 7. 1913.
27.
KOVAČIĆ, Ivan Goran
75 godina smrti12. 7. 1943. ?
28.
SMREKAR, Hinko (Henrik)
155 godina rođenja13. 7. 1863.
29.
JUNEK, Leo
25 godina smrti13. 7. 1993.
30.
DERŽAVIN, Gavril Romanovič
275 godina rođenja14. 7. 1743.
31.
ILIRSKA ČITAONICA, otvorena
180. godišnjica14. 7. 1838.
32.
BERGMAN, Ingmar
100 godina rođenja14. 7. 1918.
33.
HOUDON, Jean-Antoine
190 godina smrti15. 7. 1828.
34.
ČEDOMIL, Jakša
150 godina rođenja15. 7. 1868.
35.
REYNOLDS, Joshua
295 godina rođenja16. 7. 1723.
36.
BUDISAVLJEVIĆ, Bude
175 godina rođenja17. 7. 1843.
37.
WHISTLER, James Abbot Mac Neil
115 godina smrti17. 7. 1903.
38.
FOLNEGOVIĆ, Fran
115 godina smrti18. 7. 1903.
39.
KUNC, Božidar
115 godina rođenja18. 7. 1903.
40.
SUPIČIĆ, Ivan
90 godina rođenja18. 7. 1928.
41.
MARCUSE, Herbert
120 godina rođenja19. 7. 1898.
42.
POŽAREVAČKI MIR
300. godišnjica21. 7. 1718.
43.
GORKY, Arshile
70 godina smrti21. 7. 1948.
44.
BELTHEIM, Stjepan
120 godina rođenja22. 7. 1898.
45.
CALDER, Alexander (Stirling)
120 godina rođenja22. 7. 1898.
46.
PAVIĆ, Nikola
120 godina rođenja22. 7. 1898.
47.
CHANDLER, Raymond
130 godina rođenja23. 7. 1888.
48.
VITTORINI, Elio
110 godina rođenja23. 7. 1908.
49.
GRIFFITH, David (Lewelyn) Wark
70 godina smrti23. 7. 1948.
50.
ADAM, Adolphe Charles
215 godina rođenja24. 7. 1803.
51.
CESPEDES, Pablo de
410 godina smrti26. 7. 1608.
52.
GROSZ, George
125 godina rođenja26. 7. 1893.
53.
MUSIĆ, August
80 godina smrti26. 7. 1938.
54.
KOROLENKO, Vladimir Galaktionovič
165 godina rođenja27. 7. 1853.
55.
HAHN, Otto
50 godina smrti28. 7. 1968.
56.
KOLLAR, Jan
225 godina rođenja29. 7. 1793.
57.
BUNUEL, Luis
35 godina smrti29. 7. 1983.
58.
PALMA, Jacopo (Palma Vecchio)
490 godina smrti30. 7. 1528.
59.
BISMARCK, Otto Eduard Leopold von
120 godina smrti30. 7. 1898.
60.
MOORE, Henry
120 godina rođenja30. 7. 1898.
61.
LHOTKA-KALINSKI, Ivo
105 godina rođenja30. 7. 1913.
62.
TRATTNER, Johann Thomas von
220 godina smrti31. 7. 1798.
63.
HECKEL, Erich
135 godina rođenja31. 7. 1883.2018. - poznata samo godina događaja

1.
PLATO
2445 godina rođenja427. pr. Kr.
2.
PLATO
2365 godina smrti347. pr. Kr.
3.
ARISTOTELES
2340 godina smrti322. pr. Kr.
4.
ARHIMED
2305 godina rođenja287. pr. Kr.
5.
ARHIMED
2230 godina smrti212. pr. Kr.
6.
EPICTETUS
1880 godina smrti138.
7.
HERMAN Dalmatinac
905 godina rođenja1113. ?
8.
BOCCACCIO, Giovanni
705 godina rođenja1313.
9.
DONATELLO
650 godina rođenja1368.
10.
MISAL KNEZA NOVAKA
650. godišnjica1368.
11.
GHIBERTI, Lorenzo
640 godina rođenja1378.
12.
MASACCIO
590 godina smrti1428.
13.
ĆULINOVIĆ, Juraj
585 godina rođenja1433. ?
14.
MEMLING, Hans
585 godina rođenja1433. ?
15.
PUCIĆ, Karlo
560 godina rođenja1458.
16.
BOSNA - pad pred turskim osvajačima
555. godišnjica1463.
17.
CRIJEVIĆ, Ilija
555 godina rođenja1463.
18.
BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA - osnutak
550. godišnjica1468.
19.
JURAJ DALMATINAC
545 godina smrti1473.
20.
DOBRIČEVIĆ, Lovro Marinov
540 godina smrti1478.
21.
TIZIAN
530 godina rođenja1488. ?
22.
KLOVIĆ, Julije
520 godina rođenja1498.
23.
GARCILASO, de la Vega
515 godina rođenja1503. ?
24.
DRŽIĆ, Marin
510 godina rođenja1508. ?
25.
ZORANIĆ, Petar
510 godina rođenja1508. ?
26.
ZRINSKI-Šubić, Nikola
510 godina rođenja1508. ?
27.
SASIN, Antun
500 godina rođenja1518. ?
28.
DOBRIČEVIĆ, Dobrić (Boninus de Boninus)
490 godina smrti1528.
29.
VERONESE, Paolo
490 godina rođenja1528.
30.
CESPEDES, Pablo de
480 godina rođenja1538.
31.
ZORANIĆ, Petar
475 godina smrti1543. ?
32.
BARAKOVIĆ, Juraj
470 godina rođenja1548.
33.
BRUNO, Giordano
470 godina rođenja1548.
34.
ZLATARIĆ, Dominko
460 godina rođenja1558.
35.
GETALDIĆ, Marin
450 godina rođenja1568.
36.
KONZUL, Stjepan-Istranin
450 godina smrti1568. ?
37.
ZLATARIĆ, Dominko
405 godina smrti1613.
38.
PALMOTIĆ, Jaketa Dionorić
395 godina rođenja1623.
39.
FRANKOPAN, Fran Krsto
375 godina rođenja1643.
40.
BEČIĆ, Antun
320 godina rođenja1698.
41.
ROBBA, Francesco
320 godina rođenja1698.
42.
OSNUTAK St. PETERSBURGA
315. godišnjica1703.
43.
DOŠEN, Vid
240 godina smrti1778.
44.
DERKOS, Ivan
210 godina rođenja1808.
45.
KNJIŽNICA DRŽAVNE OSNOVNE ŠKOLE - Sisak
190. godišnjica1828.
46.
ŽENEVSKA KONVENCIJA
155. godišnjica1863.
47.
HRVATSKA ČITAONICA U VRPOLJU - osnutak
135. godišnjica1883.
48.
GARROS, Roland
130 godina rođenja1888.
49.
NARODNA ČITAONICA - Rakovica
130. godišnjica1888.
50.
SOKOL, Bernardin
130 godina rođenja1888.
51.
HORVAT, Ivo
115 godina rođenja1903.
52.
NARODNA KNJIŽNICA - Ozalj
90. godišnjica1928.
53.
VIRIUS, Mirko
75 godina smrti1943.
54.
ZAGREBAČKI SOLISTI, osnivanje
65. godišnjica1953.
55.
INTAMEL - osnutak
50. godišnjica1968.
56.
ABBA - kraj zajedničkog rada
35. godišnjica1983.
57.
Međunarodna godina voda
2003.
58.
2008 - MEĐUNARODNA GODINA JEZIKA - UNESCO
2008.
59.
EUROPSKA GODINA DIJALOGA KULTURA
2008.