Knjižnice grada Zagreba Dioklecijanova palača Ruđer Bošković Ivana Orleanska Marko Marulić – Judita Leonardo da Vinci Champolion Nikola Tesla Ivan Gundulić Pierre i Marie Curie Friedrich Hoelderlin Šibenska katedrala
Prikaz za godinu:        Poredaj po:       

Prethodni   Prosinac   Sljedeći

1.
HOLBACH, Paul Henri Dietrich baron d
295 godina rođenja12. 1723.
2.
SVJETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS-a (UNAIDS)
1. 12.
3.
MEDULIĆ, Andrija
455 godina smrti1. 12. 1563.
4.
KONŠĆAK, Ferdinand
315 godina rođenja2. 12. 1703.
5.
RIJEKA - pripojenje Hrvatskoj
170. godišnjica2. 12. 1848.
6.
CALLAS, Maria
95 godina rođenja2. 12. 1923.
7.
GRIEG, Nordahl
75 godina smrti2. 12. 1943.
8.
MEĐUNARODNI DAN INVALIDNIH OSOBA
3. 12.
9.
WEBERN, Anton
135 godina rođenja3. 12. 1883.
10.
GOZZI, Gaspare
305 godina rođenja4. 12. 1713.
11.
GALVANI, Luigi
220 godina smrti4. 12. 1798.
12.
CESAREC, August
125 godina rođenja4. 12. 1893.
13.
READ, Herbert
125 godina rođenja4. 12. 1893.
14.
GEORGE, Stefan
85 godina smrti4. 12. 1933.
15.
BUDAK, Pero
10 godina smrti4. 12. 2008.
16.
MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA
5. 12.
17.
MESIĆ, Matija
140 godina smrti5. 12. 1878.
18.
ALDRICH, Robert
35 godina smrti5. 12. 1983.
19.
DAN DUBROVAČKIH BRANITELJA
6. 12.
20.
DAN POMORACA
6. 12.
21.
CASTIGLIONE, Baldassare
540 godina rođenja6. 12. 1478.
22.
GRACIAN, Baltasar
360 godina smrti6. 12. 1658.
23.
DAN KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA
7. 12.
24.
MEĐUNARODNI DAN CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA
7. 12.
25.
BERNINI, Giovanni (Gian) Lorenzo
420 godina rođenja7. 12. 1598.
26.
MASCAGNI, Pietro
155 godina rođenja7. 12. 1863.
27.
CARY, Joyce
130 godina rođenja7. 12. 1888.
28.
BULIĆ, Bruno
115 godina rođenja7. 12. 1903.
29.
ČAP, František
105 godina rođenja7. 12. 1913.
30.
KONESKI, Blaže
25 godina smrti7. 12. 1993.
31.
GUNDULIĆ, Ivan
380 godina smrti8. 12. 1638.
32.
SPENCER, Herbert
115 godina smrti8. 12. 1903.
33.
MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV KORUPCIJE
9. 12.
34.
DAN PRAVA ČOVJEKA
10. 12.
35.
MEĐUNARODNI DAN PRAVA ŽIVOTINJA
10. 12.
36.
AVERROES
820 godina smrti10. 12. 1198.
37.
GUARINI, Gian Battista
480 godina rođenja10. 12. 1538.
38.
TABAKOVIĆ, Ivan
120 godina rođenja10. 12. 1898.
39.
MESSIAEN, Olivier
110 godina rođenja10. 12. 1908.
40.
MACKINTOSH, Charles Rennie
90 godina smrti10. 12. 1928.
41.
OPĆA DEKLARACIJA O PRAVIMA ČOVJEKA - donošenje
70. godišnjica10. 12. 1948.
42.
DAN UNICEF-a
11. 12.
43.
MEĐUNARODNI DAN PLANINA
11. 12.
44.
BERLIOZ, Hector
215 godina rođenja11. 12. 1803.
45.
KOCH, Robert
175 godina rođenja11. 12. 1843.
46.
MAKANEC, Miron
110 godina rođenja11. 12. 1908.
47.
CANKAR, Ivan
100 godina smrti11. 12. 1918.
48.
MUNCH, Edvard
155 godina rođenja12. 12. 1863.
49.
NAPOTNIK, Ivan
130 godina rođenja12. 12. 1888.
50.
FRANIČEVIĆ-PLOČAR, Jure
100 godina rođenja12. 12. 1918.
51.
DUGAN, Franjo st.
70 godina smrti12. 12. 1948.
52.
HEBBEL, Christian Friedrich
155 godina smrti13. 12. 1863.
53.
TAPIES, Antonio
95 godina rođenja13. 12. 1923.
54.
LUCIĆ, Hanibal
465 godina smrti14. 12. 1553.
55.
HRVATSKI SALON
120. godišnjica15. 12. 1898.
56.
UMJETNIČKI PAVILJON - otvorenje
120. godišnjica15. 12. 1898.
57.
SANTAYANA, George
155 godina rođenja16. 12. 1863.
58.
DAVY, Humphry
240 godina rođenja17. 12. 1778.
59.
CALDWEL, Erskine
115 godina rođenja17. 12. 1903.
60.
ABBOT, Charles Greelly
45 godina smrti17. 12. 1973.
61.
PETRE, Fran
40 godina smrti17. 12. 1978.
62.
LOVAK, Branko
35 godina smrti17. 12. 1983.
63.
MEĐUNARODNI DAN MIGRANATA
18. 12.
64.
HERDER, Johann Gottfried von
215 godina smrti18. 12. 1803.
65.
FRANZ Ferdinand Habsburg
155 godina rođenja18. 12. 1863.
66.
MAŽURANIĆ, Antun
130 godina smrti18. 12. 1888.
67.
TRNINA, Milka
155 godina rođenja19. 12. 1863.
68.
TURKALJ, Nenad
95 godina rođenja19. 12. 1923.
69.
GLADKOV, Fedor Vasilevič
60 godina smrti20. 12. 1958.
70.
BERSA, Blagoje
145 godina rođenja21. 12. 1873.
71.
FEUCHTWANGER, Lion
60 godina smrti21. 12. 1958.
72.
PUCCINI, Giacomo Antonio Domenico
160 godina rođenja22. 12. 1858.
73.
VARESE, Edgar
135 godina rođenja22. 12. 1883.
74.
RACIN, Kočo
110 godina rođenja22. 12. 1908.
75.
ŠKRINJA PRIVILEGIJA
375. godišnjica23. 12. 1643.
76.
MICKIEWICZ, Adam
220 godina rođenja24. 12. 1798.
77.
THACKERAY, William
155 godina smrti24. 12. 1863.
78.
CURTIZ, Michael
130 godina rođenja24. 12. 1888.
79.
FISKOVIĆ, Cvito
110 godina rođenja24. 12. 1908.
80.
REINHARDT, Ad
105 godina rođenja24. 12. 1913.
81.
LHOTKA, Fran
135 godina rođenja25. 12. 1883.
82.
BROZ, Ivan
125 godina smrti25. 12. 1893.
83.
ČAPEK, Karel
80 godina smrti25. 12. 1938.
84.
MIRO, Joan
35 godina smrti25. 12. 1983.
85.
UTRILLO, Maurice
135 godina rođenja26. 12. 1883.
86.
EIFFEL, Alexandre-Gustave
95 godina smrti27. 12. 1923.
87.
MANDEL'ŠTAM, Osip Emil´evič
80 godina smrti27. 12. 1938.
88.
HINDEMITH, Paul
55 godina smrti28. 12. 1963.
89.
FRANGEŠ, Ivo
15 godina smrti29. 12. 2003.
90.
BAKER, Samuel White
125 godina smrti30. 12. 1893.
91.
FORETIĆ, Vinko
60 godina smrti30. 12. 1958.2018. - poznata samo godina događaja

1.
PLATO
2445 godina rođenja427. pr. Kr.
2.
PLATO
2365 godina smrti347. pr. Kr.
3.
ARISTOTELES
2340 godina smrti322. pr. Kr.
4.
ARHIMED
2305 godina rođenja287. pr. Kr.
5.
ARHIMED
2230 godina smrti212. pr. Kr.
6.
EPICTETUS
1880 godina smrti138.
7.
HERMAN Dalmatinac
905 godina rođenja1113. ?
8.
BOCCACCIO, Giovanni
705 godina rođenja1313.
9.
DONATELLO
650 godina rođenja1368.
10.
MISAL KNEZA NOVAKA
650. godišnjica1368.
11.
GHIBERTI, Lorenzo
640 godina rođenja1378.
12.
MASACCIO
590 godina smrti1428.
13.
ĆULINOVIĆ, Juraj
585 godina rođenja1433. ?
14.
MEMLING, Hans
585 godina rođenja1433. ?
15.
PUCIĆ, Karlo
560 godina rođenja1458.
16.
BOSNA - pad pred turskim osvajačima
555. godišnjica1463.
17.
CRIJEVIĆ, Ilija
555 godina rođenja1463.
18.
BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA - osnutak
550. godišnjica1468.
19.
JURAJ DALMATINAC
545 godina smrti1473.
20.
DOBRIČEVIĆ, Lovro Marinov
540 godina smrti1478.
21.
TIZIAN
530 godina rođenja1488. ?
22.
KLOVIĆ, Julije
520 godina rođenja1498.
23.
GARCILASO, de la Vega
515 godina rođenja1503. ?
24.
DRŽIĆ, Marin
510 godina rođenja1508. ?
25.
ZORANIĆ, Petar
510 godina rođenja1508. ?
26.
ZRINSKI-Šubić, Nikola
510 godina rođenja1508. ?
27.
SASIN, Antun
500 godina rođenja1518. ?
28.
DOBRIČEVIĆ, Dobrić (Boninus de Boninus)
490 godina smrti1528.
29.
VERONESE, Paolo
490 godina rođenja1528.
30.
CESPEDES, Pablo de
480 godina rođenja1538.
31.
ZORANIĆ, Petar
475 godina smrti1543. ?
32.
BARAKOVIĆ, Juraj
470 godina rođenja1548.
33.
BRUNO, Giordano
470 godina rođenja1548.
34.
ZLATARIĆ, Dominko
460 godina rođenja1558.
35.
GETALDIĆ, Marin
450 godina rođenja1568.
36.
KONZUL, Stjepan-Istranin
450 godina smrti1568. ?
37.
ZLATARIĆ, Dominko
405 godina smrti1613.
38.
PALMOTIĆ, Jaketa Dionorić
395 godina rođenja1623.
39.
FRANKOPAN, Fran Krsto
375 godina rođenja1643.
40.
BEČIĆ, Antun
320 godina rođenja1698.
41.
ROBBA, Francesco
320 godina rođenja1698.
42.
OSNUTAK St. PETERSBURGA
315. godišnjica1703.
43.
DOŠEN, Vid
240 godina smrti1778.
44.
DERKOS, Ivan
210 godina rođenja1808.
45.
KNJIŽNICA DRŽAVNE OSNOVNE ŠKOLE - Sisak
190. godišnjica1828.
46.
ŽENEVSKA KONVENCIJA
155. godišnjica1863.
47.
HRVATSKA ČITAONICA U VRPOLJU - osnutak
135. godišnjica1883.
48.
GARROS, Roland
130 godina rođenja1888.
49.
NARODNA ČITAONICA - Rakovica
130. godišnjica1888.
50.
SOKOL, Bernardin
130 godina rođenja1888.
51.
HORVAT, Ivo
115 godina rođenja1903.
52.
NARODNA KNJIŽNICA - Ozalj
90. godišnjica1928.
53.
VIRIUS, Mirko
75 godina smrti1943.
54.
ZAGREBAČKI SOLISTI, osnivanje
65. godišnjica1953.
55.
INTAMEL - osnutak
50. godišnjica1968.
56.
ABBA - kraj zajedničkog rada
35. godišnjica1983.
57.
Međunarodna godina voda
2003.
58.
2008 - MEĐUNARODNA GODINA JEZIKA - UNESCO
2008.
59.
EUROPSKA GODINA DIJALOGA KULTURA
2008.
");