100 godina Bauhausa

Izložba 27.05.2019. - 26.06.2019. Knjižnica Božidara Adžije Martina Strbad
Kako pomoću umjetnosti pružiti podršku društvu – upravo to je, ni više ni manje, bio deklarirani cilj Bauhausa. Pokret si pritom nije umanjivao vrijednost: Bauhaus je sanjao o tome da primijenjenom umjetnošću služi „novom čovjeku“. Za prvoga direktora i osnivača Bauhausa, Waltera Gropiusa, to je među ostalim značilo međusobno tijesno povezati razne umjetničke i zanatske discipline.
 
Izvor: https://www.goethe.de/ins/hr/hr/kul/sup/bau/21516106.html