Akvareli Verice Kovač

Izložba 23.06.2020. - 15.10.2020. Knjižnica Dubrava Čitaonica novina

Rođena u Osijeku, odrasla u Pakracu i Požegi. Kao statističar osnovala i vodila Registar bolesnika od šećerne bolesti, te radila na znastvenim istraživajima sa statističkim obradama u zdravstvu. U tu svrhu se bavila i grafičkmi dizajnom u izradi postera i dijapozitiva za prikaz znanstvenih radova i predavanja. Slikanje uči u Likovnoj školi «Bazilika» kod akademskih slikara Miloša Popovića i Ozrena Fellera, u Centru za likovni odgoj «Rokov perivoj» kod akademske slikarice Nele Gruden, te u Kulturnom centru Dubrava kod akademske slikarice Diane Sokolić. Školovanje za primijenjenu keramiku završava u «Tapikeru» te i to znanje usavršava kod prof. Diane Sokolić. Vrlo brzo nakon školovanja priređuje samostalne izložbe, a nakon osnivanja Hrvatske udruge kreativnih amatera sudjeluje i organizira likovne kolonije i zajedničke izložbe. Do sada imala 50-tak samostalnih i više od 70 zajedničkih izložbi. Uz Hrvatsku udrugu kreativnih amatera- HUKA, koju je osnovala i vodi kao predsjednica, članica je Društva prijatelja glagoljice-DPG, Udruge prijatelja hrvatskih božićnih jaslica u kojima je vrlo aktivna. Majka je dviju odraslih kćeri te baka četiriju unuka. U svojim javnim nastupima naglašava važnost kreatvnog rada za sve generacije a poglavito za starije ljude, jer keativan rad nam daje radost stvaranja, tjera na učenje, vježba naše moždane vijuge, smiruje tenzije u nama i u konačnici nam daje vrijedan proizvod naših ruku koji se može i unovčiti. U svakom slučaju kreativan rad je odlična terapija a često i izvor materijalnih prihoda.