Hrvatsko podzemlje

Izložba 09.01.2018. - 09.02.2018. Knjižnica Staglišće Izlozi knjižnice
Udruga Hyla, koja postoji već 20 godina, djeluje na području prirodoslovnih istraživanja i edukacije u svrhu vrednovanja, zaštite i očuvanja prirode i okoliša. Hyla je registrirana kao strukovna udruga, međutim otvorena je za sve koje zanima zaštita i proučavanje prirode, a posebice vodozemaca i gmazova. Jedan od ciljeva Udruge je širenje znanja i informacija vezanih za istraživanje i zaštitu bioraznolikosti i georaznolikosti. Ovaj cilj ostvaruje se održavanjem javnih predavanja, radionica, skupova, tribina, seminara, tečajeva, istraživačkih i edukacijskih projekata i programa i sl. U protekle četiri godine Hyla je uspješno provela brojne projekte. Glavni projekti su: Projekt istraživanja i zaštite čovječje ribice (Proteus anguinus), Projekt integracije EU Natura2000 (NIP) – istraživanja herpetofaune, Projekt zaštite riječne kornjače (Mauremys rivulata), Projekt zaštite planinskog žutokruga (Vipera ursinii), te je ostvaren i niz manjih projekata.
Kroz svoje projekte vezane za zaštitu čovječje ribice Udruga Hyla surađivala je sa brojnim speleološkim društvima (SO HPD Željezničar, SO HPD Velebit, SD Đula-Medvedica, SO HPD Željezničar-Gospić I drugi) čija pomoć je bila neophodna u istraživanju podzemlja. U suradnji sa NP Krkom, HEP-om, Gradom Ogulinom, Vodovodom I kanalizacijom Ogulin, Hrvatskim vodama, Jamom Baredine, TZ Imotski, obitelj Ivanac, Hrvatskom gorskom službom spašavanja kroz proteklih 5 godina istraživalo se preko 40-tak špilja i jama.
Autori fotografija Petra Kovač Konrad i Vedran Jalžić bili su voditelji tih istraživanja, te su prilikom svoje potrage za čovječjom ribicom bilježili ljepote podzemlja.