Između sna i jave

Izložba 12.05.2020. - 08.06.2020. Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića Sonja Đurić
Sonja Đurić je rođena u Zagrebu, gdje živi i radi.
Likovnom umjetnošću bavi se posljednjih 30 godina. Educirana je kod vrhunskih akademskih slikara: Rade Jarka, Nele Gruden, Marije Kokeza Roginić, Ivana Pike Stančića, Ji Suk Baek i Ivana Markovića.
Ovo joj je sedma samostalna izložba, a sudjelovala je na više od trideset zajedničkih izložbi i na dobrotvornim likovnim kolonijama.
Dugogodišnja je članica ULU Grupa 69 i likovne grupe Olovka i kist.