Kavica s logopedom | Ana Bonetti

Radionica 12.03.2018. | ponedjeljak Gradska knjižnica Ante Kovačića Zaprešić Početak događanja: 18 sati
Doc. dr. sc. Ana Bonetti rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1999. diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu (tadašnji Fakultet za defektologiju) i stekla titulu prof. logopeda. Na istom fakultetu je 2011. godine stekla titulu doktora znanosti. Autorica je i suautorica oko 20 stručnih i znanstvenih članaka. Osim znanstvenim radom, dugi niz godina bavi se i stručnim radom, odnosno terapijom djece s glasovno-jezično-govornim poremećajima. Direktorica je Logopedskog centra Logoart.

Kavica s logopedom zamišljena je kao niz kratkih besplatnih individualnih savjetovanja u trajanju od 10 minuta. Za sudjelovanje se treba prijaviti na pultu Gradske knjižnice Ante Kovačića. 

Roditelji će moći potražiti odgovore na pitanja:
Što su predčitalačke vještine?
Što su specifične teškoće učenja?
Kako poučavati djecu sa specifičnim teškoćama učenja?
Disleksija u predškolskoj i školskoj dobi?

Predavanje se održava u sklopu Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom I JA ŽELIM ČITATI.
Informacije o aktualnostima u Kampanji možete pratiti na FACEBOOK STRANICI.

Fotografija preuzeta s: https://ploce.com.hr/ostalo/dobre-vijesti-udruzi-leptirici-plocama-s-radom-poceo-logoped/