Korak po korak do zdravlja

Radionica 12.02.2019. - 05.03.2019. Knjižnica Kajfešov brijeg Početak događanja: 12.2., 19.2. i 5.3.2019. od 17:00 do 20:00
Ideja ciklusa je da se oformi grupa koja će zajedno rasti uz međusobnu podršku, te kroz primjenu naučenog usvojiti zdrave životne navike i steći vještine boljeg upravljanja vlastitim vremenom.

Projekt Korak po korak do zdravlja zamišljen je kao ciklus od 5 radionica u trajanju od 3 sata i okuplja populaciju stariju od 25 godina koja se svakodnevno susreće sa svakodnevnim stresom na poslu. S grupom se radi na stres menadžmentu kroz tehnike NLP-a,coachinga, gestalt psihoterapije, joge i meditacije. Sudionici ciklusa upoznat će se s utjecajem stresa na zdravlje i zdravim navikama za nošenje sa stresom.

Grb grada Zagreba

  Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.