Kućice za bajke

Izložba 13.06.2019. - 19.07.2019. Knjižnica Tina Ujevića Dječji odjel
Izložba kućica inspirirana bajkama za djecu: LJERKA BUŠIĆ RIHTAREC, Kućice za bajke.
Ručni rad
 Interaktivne kućice od tkanine namijenjene pripovijedanju bajki.