LAS CEREZILLAS

Radionica 10.10.2019. - 26.06.2020. Knjižnica Tina Ujevića
Nastavljamo sa španjolskim jezikom i kulturom, jednom tjednom, besplatno, stručno i zabavno.
LAS CEREZILLAS


RASPORED:
 
Petak 18:00 -  18:45  POČETNICI (ograničen broj)
Petak 18:50 - 19:45 NASTAVLJAČI