Nacionalni parkovi SAD-a

Predavanje 04.12.2019. | srijeda Knjižnica Knežija Početak događanja: 18:00 Odjel za odrasle

Sjedinjene Američke Države obiluju kulturnim i prirodnim ljepotama, no najljepše u SAD-u ipak nije izgrađeno ljudskom rukom, već je djelo prirode. Kad je riječ o prirodnim ljepotama SAD-a, jednostavno je nemoguće izdvojiti najljepše od njih. No od svih kategorija zaštićenih područja, zacijelo su najpoznatiji nacionalni parkovi, ponekad veličine manjih država. Nacionalni parkovi Sjedinjenih Američkih Država zajednički je naziv za ukupno 59 nacionalnih parkova i zaštićenih područja. Prvi Nacionalni park na području SAD-a (ali i na svijetu) bio je Yellowstone. Američki nacionalni parkovi obiluju različitim prirodnim resursima na velikim površinama i svaki od njih je poseban i jedinstven.

Ivor Bradarić je dipl. ing. zaštite okoliša i geografskih informacijskih sustava. Živio je 20 godina u SAD-u, gdje je završio osnovnu, srednju školu, te fakultet. No zbog ljubavi prema Hrvatskoj seli se u Zagreb, gdje se zapošljava u Ministarstvu obrazovanja i znanosti. Tijekom boravka u SAD-u posjetio je 15 nacionalnih parkova.