Noć knjige 2021 - Lektire u vrećici

Izložba 19.04.2021. - 19.05.2021. Knjižnica Augusta Cesarca, Šubićeva Odjel za djecu i mlade
Učenici OŠ Vladimira Nazora su na satu Hrvatskoga jezika, a u korelaciji s predmetom Likovna kultura, predstavili pročitane lektire Koko u Parizu Ivana Kušana i Smogovci Hrvoja Hitreca na malo drukčiji način.
Ovaj su put upotrijebili papirnate vrećice. Na prednju stranu vrećica oslikali su naslovnicu pročitanoga djela. 
Na stražnju stranu zalijepili su papir na kojemu su napisali kratak osvrt te odabrali i naveli zanimljivu rečenicu, ili više njih, za koju su mislili da bi mogla potaknuti druge na čitanje.