Organizacija lokalne zajednice u realizaciji projekata financiranih iz EU fondova

Ostalo 11.11.2019. | ponedjeljak Knjižnica Podsused Početak događanja: 18:00
Temu će predstaviti dr.sc.Marijana Sumpor, zastupnica u Gradskoj skupštini grada Zagreba i ing.Vesna Vrga Perović.

Dr. sc. Marijana Sumpor zastupnica je u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u ime Nezavisne liste Zagreb. Rođena je 1972. u Frankfurtu na Majni. U politiku se uključila u suradnji s dr. sc. Sandrom Švaljek uoči izborne kampanje u Gradu Zagrebu 2017. godine za gradonačelnika/cu Grada Zagreba, vijećnike Gradskih četvrti i mjesnih odbora, u želji da svoja stručna znanja primjeni u aktivnoj politici na novi način kroz primjenu novih modela javnog upravljanja. Ima nekonvencionalan pristup političkom angažmanu i radi na aktiviranju lokalne zajednice u razvojnom odlučivanju. Kao stručnjakinja, znanstvenica i poduzetnica ima 23 godine profesionalnog iskustva u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja. Danas je poduzetnica, a osamnaestogodišnje znanstveno radno iskustvo stekla je na Ekonomskom institutu. Ranija profesionalna iskustva stekla je kao makroekonomistica u Ministarstvu financija Republike Hrvatske (1995-1998) i bankarica u Odjelu za upravljanje rizicima BNP-Dresdner Bank (Croatia) d.d. (1998-2000). https://nezavisnalistazagreb.hr/marijana_sumpor/

Vesna Vrga Perović, suosnivačica i savjetnica Impact Hub Zagreb. Impact Hubovi su mjesta koja promiču i podržavaju poduzetništvo koje adresira relevantne društvene i okolišne izazove. Okupljaju globalnu zajednicu poduzetnika, aktivista, kreativaca, profesionalaca i svih pojedinaca koji žele raditi ili već rade na idejama ili poduhvatima koji stvaraju pozitivne promjene. Inženjer po struci, magistrirala poslovnu administraciju. Ona je predavačica i konzultantica na području upravljanja projektima s dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova. https://zagreb.impacthub.net/team/vesna-vrga-perovic/

Program organizira Štefica Rodić Stupalo,dipl.oec.