Otkriće likovnosti u vizualnosti

Izložba 07.01.2019. - 15.02.2019. Knjižnica Vladimira Nazora
Na temu Otkrića ovogodišnjeg Festivala znanosti studenti/ce 3. i 4. godine Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru pod vodstvom mentora doc. dr. art. Marijana Richtera napravili su slikarsko istraživanje pod naslovom Otkriće likovnosti u vizualnosti.

Slikanju je prethodilo fotografiranje. Na temelju vlastitih fotografija odabranih tekstura-površina iz njihove/naše najbliže okolice studentice su krenule u slikarsko interpretiranje prikupljenih vizualnih materijala. Naglasak je na artikuliranju likovne sintakse u sinergiji standardnih slikarskih materijala koji se koriste u nastavi i slikarske reciklaže nađenih i odbačenih materijala. Cilj je izoštravanje likovnog sluha i razvijanje osjetljivosti za likovnu kvalitetu površine, za materičnost, teksturu, fakturu.

Do krajnosti smo nastojali reducirati bilo kakvu figurativnu asocijativnost. Tim putem približili smo se tradiciji slikarstva XX st. od apstrakcije Kandinskog i Maljeviča preko enformela Tapiesa i Kiefera do raznih inačica primarnog i analitičkog slikarstva. Također smo u korelaciji s glazbom evocirali eksperimente sa zvukom Johna Cagea, ‘bijeli šum’ Ligetija i tradiciju suvremene glazbe zagrebačkog Muzičkog biennalea.

Vizualni zvuk i likovni govor slikarske materije posljedica je procesa u kojem estetska potencija vizualne površine zamijećene kroz objektiv fotoaparata prerasta u likovnu aktualizaciju u radu sa slikarskim i ‘ne-slikarskim’ materijalom. Istraživali smo kako u likovnom izričaju govor materijala može biti i sadržaj i tema. Da bi to osvijestili, u ovom istraživanju eliminirali smo figuru, formu, narativnost, ilustrativnost.

Stečeno iskustvo ‘čistog slikarstva’ studentima će koristiti u budućem kreativnom radu s učenicima i u pripremanju nastavnih jedinica, bez obzira o kojem se vizualnom i/ili likovnom problemu radi. U demokraciji vizualnosti uvijek ima mjesta za aristokraciju likovnosti.
 
doc. dr. art. Marijan Richter
 
 
U ovom projektu aktivno su sudjelovale sljedeće studentice i studenti:
 
Ana Baričević, Iva Bogdanović, Barbara Bogić, Katarina Bunčić, Andrea Demin, Ivona Ivić, Antonela Katić, Ana Kokot, Anamarija Kovačević, Elizabeta Kukić, Marijana Markovinović, Ana Martinjak, Dalia Pašić, Katarina Prebeg, Josipa Raić, Nita Ratković, Marija Romac, Ana Rukavina, Silvija Šreter, Martina Štrk, Ivana Žgela, Ana Dujmović, Ana Levar, Ana-Marija Janeš, Annarayna Ahmetašević, Antonio Bektić, Doris Glad, Helena Flegar, Ivana Matasić, Katarina Vukelić, Kristina Binički, Kristina Jurković, Kristina Kukuljević, Kristina Prpić, Kristina Talaja, Marina Fajtić, Matea Koren, Matea Požega, Monika Goreta, Slavica Mudrovčić, Tajana Puškarić


Fotogaleriju možete pogledati ovdje.