Pillow Talk - Osobno pismo

Izložba 13.07.2016. - 08.09.2016. Gradska knjižnica Početak događanja: 19 sati Galerija Kupola, 3. kat

...Na izložbi Pilllow Talk, čiji je naziv reminiscencija na istoimeni film, romantičnu komediju (Šaputanja na jastuku) Michaela Gordona iz 1959. godine, autorski odgovori na zadanu temu i načini korištenja ishodišnog medija, radikalno su različiti: neke su intervencije na jastuk aplikativne, bijelim vezom, našivcima, objet trouvés, izabranih nasumičnom aproprijacijom (dugmadi, lutkica, kvačica za veš…), post-dadaističkom strategijom slučajnih jukstapozicija.

Neki jastuci su djela grafičkog dizajna; jedan je prekriven kolažnim papirićima i zajedno s njima pohranjen u vakumiranu vrećicu. Drugi jastuk je objektiviziran, transformiran u ženski torzo sapet ružičastim korzetom. Tekstualna aplikacija u jednom slučaju je kaligrafski rukopis, u drugom riječ thread (engl. pređa) ispisana vunenim nitima, u jednačenju značenja i materijalnosti riječi, odnosno denotiranja i oprimeravanja riječi (prema J. R. Stroopovoj studiji interferencije koja proizlazi iz dvostruke funkcije simbola). Tekst može biti ispisan na način bruitističke poezije, u jednačenju značenja i zvučanja, ili iterativno ispisuje refren pjesme. Šaputanje na jastuku manje se povezuje s govorenjem drugima, više s obraćanjem samom sebi (samoj sebi), u postelji kao intimnom polju borbe, ponajprije sa samim sobom (samom sobom). Jastuk postaje metaforički objekt koji tematizira mogućnost da "nosimo" intimu javno, uzorak preko kojeg se "pojavljuje" unutrašnjost. Tako će u spomenutom Gordonovom filmu Doris Day otpjevati priču o javnoj usamljenosti suvremenog čovjeka (žene)

„Pillow talk, pillow talk
Another night of hearin' myself talk, talk, talk, talk
Wonder how it would be to have someone to pillow talk with me
I wonder how
I wonder who…“

Silva Kalčić

Fotografije s otvorenja izložbe