Posveta cvijeću

Izložba 02.06.2017. - 30.06.2017. Knjižnica Vjekoslava Majera Branka Dubovac
Branka Dubovac
Branka Dubovac rođena 1977. u Splitu. Završila je opću gimnaziju ''Vladimir Nazor'', a 2002. diplomirala  je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Eugena Kokota. Završila je semestar (Spring 2002.)  na Indiana University of Pennsylvania.
U akademskoj godini 2001./2002. pohvaljena je od Vijeća ALU-Zagreb. Od 2002. godine bavi se pedagoškim radom. S temom cvijeća slika u tehnici akvarela, gvaša i tempere na papiru. Slika i kombiniranom tehnikom pijeska i akrila na drvenim pločama ...
Samostalno izlaže od 2002. godine kada je imala izložbu u Indiani, PA, Miller Gallery, (Pennsylvania). Od tada je održala dvadesetak samostalnih izložba u mnogim hrvatskim gradovima, u uglednim salonima i galerijama. Sudjelovala je i na više skupnih izložbi, a posebno valja istaknuti  2016. g. kada je izlagala na 39. Splitskom salonu, koji pruža uvid u suvremenu slikarsku scenu. Nagrađena je drugom nagradom na VI trijenalnoj izložbi Pasionske baštine 2015. godine. Članica je HDLU-a Zagreb i HULU-a Split. Živi i radi u Zagrebu.
www.brankadubovac.info