PR Book Club: suradnja Knjižnice Božidara Adžije i studentske udruge PublikaR

Čitateljski klubovi 17.05.2021. - 31.12.2021. Knjižnica Božidara Adžije PublikaR
Ideja projekta PR Book Club je da svaki mjesec članovi udruge čitaju po jednu ili više knjiga koje su sadržajno povezane s odnosima s javnošću te prezentiraju njihov sadržaj putem interaktivnih objava na društvenim mrežama, animiranih video uradaka i edukativnih newsletter sadržaja. 
Knjižnice grada Zagreba odnosno Knjižnica Božidara Adžije odabrana je kao partner na projektu te će omogućiti korisnicima uvid u preporučenu građu i promotivne materijale udruge. 
Cilj projekta je približiti odnose s javnošću i društvene medije svim zainteresiranima, educirati ih i probuditi u njima naviku čitanja.