Priroda uživo

Tribina 10.10.2019. | četvrtak Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića Početak događanja: 18.00 sati doc. dr. sc. Dario Hrupec
SAŽETAK
Zadnjih se godina pojavila tendencija stvaranja znanstvenog okruženja koje, prema načelima kvantne fizike, omogućuje primjenu kvantnomehaničkih rezultata u područjima primijenjene fizike i tehnologije. Tako je stvorena sintagma kvantne tehnologije. U predavanju će biti govora o kvantnim tehnologijama i položaju kvantnih računala u okviru kvantnih tehnologija. Bit će dan i pregled kvantnih računala s nekim fizičkim i matematičkim aspektima.


O PREDAVAČU
Prof. dr. sc. Dubravko Horvat redoviti je profesor, sada u mirovini, na Zavodu za primijenjenu fiziku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Uz nastavnu djelatnost bavi se znanstvenim radom iz teorije gravitacije i kozmologije, teorijske fizike elementarnih čestica i kvantne teorije polja.


O CIKLUSU PRIRODA UŽIVO
Hrvatsko prirodoslovno društvo, izdavač časopisa Priroda, organizira ciklus znanstveno-popularizacijskih predavanja pod nazivom Priroda uživo. Predavanja se održavaju dvaput mjesečno kao podrška časopisu Priroda, jednom od najstarijih časopisa za popularizaciju prirodnih znanosti u Europi, koji izlazi od 1911. godine.