Projekt "100 koraka"

Izložba 16.05.2019. - 15.06.2019. Knjižnica Kustošija Odjel za djecu i mladež
Izložba likovnih radova djece Dječjeg vrtića "Petar Pan" nastalih u sklopu projekta "100 koraka".

U projekt "100 koraka" uključena su četiri vrtića i jedna osnovna škola iz različitih europskih zemalja: Estonija, Latvija, Finska, Hrvatska i Španjolska. U sklopu projekta provode se različite aktivnosti za djecu čiji je cilj potaknuti navike tjelesnih aktivnosti kod djece. Pomoću mobilne aplikacije Endomondo djeca i roditelji snimili su rutu putovanja od kuće do vrtića. Ruta putovanja bila je poticaj za kreativni likovni izričaj. Ova aktivnost predstavlja GPS umjetnost.

Skupine DV "Petar Pan" koje su uključene u izložbu: "Ježići", "Žabice", "Zebrice" i "Ribice".