Prvi svjetski rat (1914. - 1918.) - Pismo sinu na bojište (korespondencija obitelji Ivane Brlić Mažuranić) - Prva hrvatska poštanska marka

Mjesec hrvatske knjige 15.10.2018. - 09.11.2018. Knjižnica Dugave Ivan Jurković i Berislav Pervan
Ovogodišnju manifestaciju Mjesec hrvatske knjige, koja je posvećena kulturnoj baštini, obilježavamo prigodnom izložbom koja obuhvaća poštanske marke, pisma, dopisnice i razglednice iz razdoblja Prvog svjetskog rata, s naglaskom na korespondenciju užih članova obitelji Ivane Brlić Mažuranić. Autori izložbe su Ivan Jurković Berislav Pervan, predani filatelisti, svaki sa po nekoliko domaćih i međunarodnih stručnih priznanja i nagrada.
Godina završetka Prvog svjetskog rata poklapa se s godinom u kojoj je izdana prva hrvatska poštanska marka te je upravo ona glavni motiv nastanka ove izložbe. Naime, raspadom Austro-Ugarske Monarhije potkraj Prvog svjetskog rata nastala je zajednička narodna suverena Država Slovenaca, Hrvata i Srba, koja je prema tadašnjoj političko-teritorijalnoj podjeli obuhvaćala Hrvatsku i Slavoniju s Rijekom, Dalmaciju, Bosnu i Hercegovinu, Istru, Trst, Goricu, Kranjsku, Štajersku, Korušku, Bačku, Banat i Baranju, kao i ostale krajeve jugozapadne Ugarske. Bilo je potrebno uspostaviti vlastitu politiku upravljanja državom te reorganizirati javne ustanove. Tako je osnovano Generalno ravnateljstvo za poštu, brzojav i telefon, a na čelo ove službe imenovan je povjerenik Cezar Akačić, koji je tijekom svog mandata proveo opsežnu reorganizaciju poštanskog sustava te pokrenuo izdavanje poštanskih maraka novonastale države.
Prva hrvatska poštanska marka "29. listopad 1918." puštena je u optjecaj 29. studenoga 1918. godine. Njezino idejno rješenje s vrlo izraženom simbolikom dali su dvojica akademskih slikara, Srećko Sabljak i Rudolf Valić, a radi se o prikazu roba koji kida lance sužanjstva (Srećko Sabljak) te o simbolima narodne ornamentike s grbom Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (Rudolf Valić) koji uokviruju centralni prikaz. Bile su izdane 4 nominale marke, a njihova ukupna naklada iznosila je 100.000 primjeraka. O iznimno velikom interesu javnosti za ovo jubilarno izdanje marke svjedoče pisanja tadašnjih novina, prema kojima su za provođenje javnog reda i mira pri kupovini maraka u poštanskim uredima angažirane Narodna straža i Akademska garda, a već isti dan „u četiri sata poslijepodne nisu se više ni na jednoj pošti mogle dobiti jubilarne marke.“
Povodom stote obljetnice oslobođenja Hrvatske i tiskanja prve hrvatske poštanske marke Hrvatska je pošta 6. rujna ove godine izdala marku koja svojim koloritom i nominalnim vrijednostima u potpunosti odgovara onima jubilarnog izdanja iz 1918. godine, dok se manje izmjene u samom motivu odnose na prikaz narodne ornamentike.

Otvorenje izložbe održat će se u utorak, 16. listopada 2018. godine s početkom u 18:00 sati.