Putevima Inka

Predavanje 21.03.2018. | srijeda Knjižnica Augusta Cesarca, Šubićeva Početak događanja: 18 sati Odjel za odrasle Dubravka Arbanas
U 15. i 16. stoljeću u Južnoj Americi najveće je bilo carstvo Inka. Uključivalo je dijelove Kolumbije, Čilea, Bolivije, Ekvadora i Argentine. Ujedinjavalo je 250 naroda i brojalo 10 milijuna ljudi. Mnogi aspekti života Inka ostali su nepoznanica, no gradovi i hramovi koji su ostali govore o narodu koji je poznavao sofisticirane graditeljske vještine, kao i plansko korištenje poljoprivrednih površina kroz gradnju terasastih polja sukladno temperaturama i nadmorskoj visini. Ovom prezentacijom želi se prikazati vizualni doživljaj ostavštine jedne od najvećih civilizacija čovječanstva.