Putopisno predavanje uz projekciju: Južna Francuska i Monako

Predavanje 14.11.2019. | četvrtak Knjižnica Dubrava Početak događanja: 18:00 sati Odjel za odrasle
Predavač: Goran Milek

Putovanje započinje u gradu Marseilleu da bi se nastavilo u Arlesu, Monacu i Monte Carlu.
Kroz predavanje ću se nastojati osvrnuti na geografske karakteristike Francuske, povijest, stanovništvo, kulturu te kulturno povijesne znamenitosti navedenih gradova. 
Pokušat ću prenijeti vlastite  dojmove i zapažanja o navedenim gradovima,  te sve ono čime su me iznenadili, prije svega Marseille koji je neka druga, neočekivana Francuska.