Stevo Matić Stiv

Izložba 14.01.2011. - 31.01.2011. Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića Početak događanja: 19 sati Stevo Matić Stiv
Stevo Matić Stiv rođen je 02.08.1948. godine. Strojarstvo je magistrirao 1986. god. na FSB-u u Zagrebu, gdje je upisao doktorsku disertaciju, ali je zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu nije obranio. Sudionik je Domovinskog rata od 1991. god., te 2000. god. odlazi u mirovinu s činom pukovnika HV-a.
Likovnom umjetnošću se bavi dugi niz godina. Veliki je dužnik, glede likovnog izričaja i estetskog poimanja svijeta, akademskom slikaru Dubravku Lepeju.