Takvi smo, kakvi smo - nastavak priče

Izložba 03.10.2016. - 28.10.2016. Knjižnica Špansko-jug Stjepan Jukić
“Takvi smo, kakvi smo“ naziv je izložbe likovnog umjetnika Stjepana Jukića. Riječ je o seriji portreta započetoj prošle godine prvom izložbom koja se održala u Splitu. Umjetnik sada nastavlja svoju priču o portretima. Izložba sadrži portrete, od slavnih ljudi iz svijeta glamura, preko prijatelja pa sve do slučajnih prolaznika kroz umjetnikov život.
 
Stjepan Jukić je rođen 18. kolovoza 1990. godine u Klisu.  Nakon što je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje seli u Zagreb gdje završava Visoku školu tržišnih komunikacija Agora te stječe  titulu prvostupnika grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija.
 
Prije tri godine odabire slikarstvo kao svoj životni poziv i izazov. Često slika apstrakcije  jer u njima najbolje iskazuje emocije i osjeća da u njima umjetnik najbolje može prenijeti stanje uma bojom na platno. Nema određen stil slikanja, vrlo je nepredvidljiv i inspiriran je trenutnim osjećajem ili događajem. Osim apstrakcija radi i na nizu serija portreta s kojima se predstavlja i na ovoj izložbi. Ova serija obuhvaća 26 portreta koji su nastali u vremenu od godinu dana, a nastavak su umjetnikovog ciklusa u kojem iskreno progovara o vlastitoj percepciji svijeta i ljudi u kojem živimo. Koncept portreta rađen je osnovnim  elementima - točka, boja, linija, ploha u likovnom smislu, no u onom sadržajnom, svaki nam portret priča svoju priču, prenosi svoje osjećaje i donosi poruku