Umjetnost kao strast : ljetni pejzaži

Izložba 27.07.2020. - 31.08.2020. Knjižnica Podsused Manuela Babić
Iza pastelnih pejzaža Manuele Babić krije se tehnika slikanja peglom. Tehnika enkaustike svladana na pokaznoj radionici u sklopu Slikosata pod vodstvom Inge Burmudžije prerasla je u strast.
Intuitivno slikanje, uvijek ponovno čuđenje nakon poteza peglom i onoga što će se na papiru ocrtati izaziva strastvenu želju da se potezi nastave. Tako je i nastala izložba ljetnih pejzaža koju možete pogledati u čitaonici Knjižnice Podsused.

Enkaustika (latinski encaustica, od grčki ἐγϰαίεıν: paliti), antički način slikanja s pomoću voska. Boje u prahu miješaju se s ugrijanim i rastopljenim voskom, koji se kistom ili ugrijanom brončanom lopaticom u žitkom stanju nanosi na drvenu ploču ili na zid. Slike izvedene tim postupkom zadržavaju trajan sjaj i intenzitet tonova i otporne su na vlagu. Enkaustika je poznata od drevnog Egipta; Grci su je primjenjivali prvotno kod ličenja brodova i dijelova arhitekture, a od V. st. pr. Kr. u zidnom slikarstvu. Hrvatska encikopedija https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=17985