Upoznajmo glazbene instrumente - Gudački kvartet Sebastian

Koncert 16.10.2017. | ponedjeljak Gradska knjižnica Početak događanja: 19 sati 1. kat Čitaonica
Gudački kvartet Sebastian osnovan je 1982. godine kao Kvartet muzičke omladine Zagreb. Od 1990. godine djeluje pod imenom Gudački kvartet Sebastian. Članovi kvarteta usavršavali su se na tečajevima komorne glazbe u Grožnjanu (Hrvatska), Rogaškoj Slatini (Slovenija), Pecsu (Mađarska) i Saumuru (Francuska).
Godine 1988. kvartet postaje član Međunarodne zaklade Yehudi Menuhin sa sjedištem u Parizu. Osim čestih nastupa u Hrvatskoj, Gudački kvartet Sebastian koncertirao je u Sloveniji, Francuskoj, Sjevernoj Koreji, Italiji, Austriji i Mađarskoj.
Repertoar kvarteta obuhvaća djela od klasike do suvremene glazbe s naglaskom na hrvatskom stvaralaštvu. Praizveli su više djela suvremenih skladatelja, primjerice A. Klobučara, N. Firšta, A. Igreca, D. Bukvića, S. Drakulić i drugih.
Surađuju s istaknutim hrvatskim i svjetskim glazbenicima kao što su Milan Turković, Paul Meyer, Pierluigi Camicia, Aleksandar Serdar...
Od 2002. održavaju svoj ciklus u maloj dvorani V. Lisinski u Zagrebu.


Članovi: 
Anđelko Krpan, violina
Vlatka Peljhan, violina
Nebojša Floreani, viola
Zlatko Rucner, violončelo


Program koncerta: 
 
 
    W. A. Mozart: Serenada Mala noćna muzika, KV 525 
                          Allegro
 
 
     L. Boccherini: Menuett
 
   
     A. Sorkočević: Sinfonia in C
                             Allegro
 
     
     A. Dvorak: Humoreska
 
   
     J. Brahms: Mađarski ples br. 5
 
 
    J. Š. Slavenski: Šest narodnih, suita
                             Šaljivka - Jesenske noći - Rugalica
 
   
    I. Tijardović: Loulou la languide - foxtrot
 


https://www.sq-sebastian.com/index.php/hr/