Zagrebački akvarel

Izložba 07.12.2010. - 07.01.2011. Knjižnica Savski gaj Početak događanja: 15 sati Odjel za odrasle Karlo Homanović
Karlo Homanović slikati je učio kod više akademskih slikara. Radio je na oslikavanju panoa za kina i kazališta. Izlagao je samostalno u Zagrebu, Osijeku, Pečuhu i Mariboru. Živi i radi u Zagrebu.