"Kada basne postanu sasvim jasne"
Radovi učenika 3.b razreda OŠ Augusta Harambašića nastali nakon sata lektire u knjižnici.

https://issuu.com/djecja.knjiznica.m2/docs/jpg2pdf__1_