Osnovni podaci
Prostor: 870 m2

Knjižni fond: 89.168 svezaka
Vizualna građa: 4.482 jedinice
Zvučna građa: 4.571 jedinca
Elektronička građa: 237 jedinic
Igračake: 952
Periodika: 40 naslova

Članovi: 5.721
Posudba: 96.010 svezaka i 14.162 jedinica AVE građe

(stanje na dan 31.12.2016.)
   
  Autobusna stanica: Dom zdravlja
Terminal Črnomerec za liniju 172  Zagreb (Črnomerec) - Zaprešić (brza linija)
  Taksi stajalište
P Parkiranje moguće u okolnim ulicama
  Lokalni vlakovi: željeznička stanica Zaprešić + tri stanice autobusom