Zavičajna zbirka

RADNO VRIJEME:
Od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati


VODITELJICA ZBIRKE:
Marija Bartolić, dipl. knjiž.
Tel.: 3310-290
E-mail: marija.bartolic@kgz.hr
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
O ZAVIČAJNOJ ZBIRCI


Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Zaprešić posebna je zbirka u kojoj se sakuplja, obrađuje, čuva i daje na korištenje sva knjižna i neknjižna građa koja s različitih aspekata govori o životu i razvoju grada Zaprešića i zaprešićkoga kraja (općina Brdovec, Dubravica, Marija Gorica, Pušća, Luka, Bistra i Jakovlje) te djela autora koji su rođeni, žive ili su živjeli u Zaprešiću i zaprešićkome kraju.

Zbirka je osnovana 1982. godine, no građa karakteristična za Zavičajnu zbirku prikupljala se sporadično od početka postojanja Knjižnice u Zaprešiću (1958). Odgovarajući prostor Zbirka dobiva preseljenjem Knjižnice u novi prostor 1986. godine kada počinje sustavno prikupljanje građe (kupnjom i poklonima) te rad na svim poslovima karakterističnim za rad zavičajne zbirke.VRSTE GRAĐE

Zbirka okuplja oko 2 375 primjeraka raznovrsne građe (2 199 jedinica knjižne i 176 neknjižne građe):
 
 • monografije 

           

 • serijske publikacije

                - godišnjaci: Zaprešićki godišnjak, Brdovečki zbornik  
                - časopisi: Zaprešićki špigl, Prigorski kaj, Kaj
                - novine: Zaprešićke novine
                - službene novine: Zaprešić - besplatni gradski informativni mjesečnik
                - školski listovi: Ban - časopis srednje škole "Ban Josip Jelačić"

 

 • polupublikacije (seminarski, diplomski, magistarski i doktorski radovi)
 • sitni tisak (plakati, leci, katalozi izložbi, razglednice)
 • geografske karte i planovi grada
 • muzikalije
 • originalna umjetnička djela
 • AV građa (glazbeni cd-i, dvd-filmovi)


Budući da Knjižnica nosi ime književnika Ante Kovačića, rođenog u Mariji Gorici pokraj Zaprešića, Zavičajna zbirka posebnu pažnju posvećuje sakupljanju i obradi građe koja se odnosi na Kovačićev život i stvaralaštvo.

   


AKTIVNOSTI
 • projekt Wiki-dveri - izrada internetske stranice http://www.wiki-dveri.info/   
 • tematske izložbe i književni susreti umjetnika zaprešićkoga kraja
 • posjeti učenika osnovnih i srednjih škola u svrhu upoznavanja rada Zavičajne zbirke
 • do 2008. godine Zavičajna zbirka aktivno je sudjelovala u Literarnom natječaju "Ivica Kičmanović" za književne radove učenika osnovnih škola iz cijele Hrvatske u suradnji s Maticom hrvatskom Zaprešić


KORIŠTENJE ZBIRKE 

 • građu zbirke moguće je pretražiti pomoću elektroničkog kataloga  
 • pomoć knjižničara pri odabiru pretraživanju kataloga i odabiru građe
 • sva se građa može koristiti u prostoru Knjižnice
 • pojedini se primjerci građe mogu posuditi i izvan Knjižnice u dogovoru s voditeljicom zbirke
 • pojedine primjerke građe moguće je fotokopirati ili fotografirati
 • tematsko pretraživanje fonda za potrebe pisanja seminarskih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova na zahtjev korisnika