Popis naslova
Domaći časopisi:
 
1
ABC tehnike
2
Agora
3
Arhitektura
4
Arhivski vjesnik
5
Automobil service
6
Banka
8
Bug
9
Cantus
10
Colors
11
Cro turizam
12
Croatica christiana
13
Čakavska rič
14
Časopis za suvremenu povijest
15
Čovjek i prostor
16
Čovjek i svemir
17
Dekor
18
Dijete i društvo
19
Dijete, vrtić, obitelj
20
Doktor u kući
21
Dometi
22
Društvena istraživanja
23
Drvo znanja
24
Dubrovnik
25
Ekološki glasnik
26
Elektro
27
Enter
28
Europski glasnik
29
Euroscope
30
Filologija
31
Filozofska istraživanja
32
Flora
33
Forum
34
Frakcija
35
Geografski glasnik
36
Geografski horizont
37
Glas HVIDRE
38
Golf digest
39
Gospodarski list
40
Gospodarstvo i okoliš
42
Haiku
43
Hausbau
44 Hollywood
45
Hrčak
46
Hrvatska bibliografija niz A
47
Hrvatska bibliografija niz B
48
Hrvatska bibliografija niz C
49
Hrvatska gospodarska revija
50
Hrvatska ljevica
51
Hrvatska revija
52
Hrvatski filmski ljetopis
52
Hrvatski planinar
54
Hrvatski vojnik
55
Info trend
56
Informatica museologica
57
Informatologia
58
Ing registar
59
IQ magazin
60
Jet set
62
Jezik
63
Kaj
64
Kazalište
65
Književna republika
66
Književna smotra
67
Kolo
68
Kontura
69
Košarka
70
Kruh i ruže
71
Libra
72
Ljekovito bilje
73
Lutka
74
Majstor
75
Marulić
76
Matematičko fizički list
77
Matica
78
Medijska istraživanja
79
Meridijani
80
Migracijske teme
81
Mjesečno statističko izvješće
82
Mogućnosti
83
More
84
Mreža (Bug)
85
Muzeologija
86
Napredak
87
Narodna umjetnost
88
Nogomet
89
Nova akropola
90
Nova Istra
91
Okoliš
92
Olimp
93
Oris
94
Otium
95
Pangea
96
Petnaest dana = 15 dana
97
Polemos
98
Policija i sigurnost
99
Politička misao
100
Povijesni prilozi
101
Priroda
102
Prostor
103
Quorum
104
Republika
105
Revija za psihologiju
106
Revija za sociologiju
107
Riječ
108
Scopus
109
Slobodno poduzetništvo
110
Slovo
111
Socijalna ekologija
112
Super sport
113
Suvremena lingvistika
114
Suvremena trgovina
115
Svijet elektronike
116
Sv. Cecilija
117
Tonovi
118
Total film
119
Tragovi
120
Treći program hrvatskog radija
121
Turizam
123
Tvrđa
124
Umjetnost riječi
125
Vidi
126
Vijesti muzealaca i konzervatora
127
Vjesnik bibliotekara hrvatske
128
Wam
129
Zadarska smotra
130
Zaposlena
131
Zlatno pero
132
Zrno
133
Život umjetnosti

Strani časopisi:
 
1
Amrican Book Review
2
Architectural Review
3
Art Newspaper, the
4
Critical Inquiry
5
El croquis de arquitectura y de diseno
6
Elektor Electronics
7
Film Review
8
Flash International
9
Hi-Fi News and Record Review
10
Natur&Kosmos
11
National Geographic
12
Natural History
13
Photo
14
Scientific American
15
Sihgt and Sound
16
Sipario
17
Theater Heute
18
Time
19
Word and Image
20
Times Literary Supplement, the

Domaće novine i tjednici:
 
1
Feral Tribune
2
Fokus
3
Glas koncila
4
Glas Slavonije
5
Globus
6
Hrvatski umirovljenički list
7
Hrvatsko slovo
8
Izvješća Hrvatskoga sabora
9
Jutarnji list
10
Komunalni vjesnik
11
Nacional
12
Narodne novine
13
Novi list
14
Poslovni tjednik
15
Privredni vjesnik
16
Prosvjetni vjesnik
17
Slobodna Dalmacija
18
Službeni glasnik grada Zagreba
19
Školske novine
20
Sportske novosti
21
Večernji list
22
Vijenac
23
Vjesnik
24
Zarez

Strane novine i tjednici:
 
1
 Delo
2
 Kleine Zeitung
3
 Die Presse