Odjel za djecu i mlade
Knjižnica Augusta Cesarca, Ravnice
Radauševa 7, 10 000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 2318 729
e-mail: knjiznica.a.c.ravnice@kgz.hr 

Fond:  9.319 svezaka knjiga

Usluge:
 • posudba knjižne građe
 • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
 • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
 • pristup internetu
 • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
 • rezervacija knjižne građe
 • čitanje dječjih listova i časopisa na Odjelu za djecu i mlade
 • korištenje priručne literature, dječjih novina i časopisa kao i ostale građe samo u knjižnici
 • u izlozima Knjižnice kontinuirano se postavljaju izložbe knjiga i knjižnične građe koje su vezane uz kalendare događanja ili prate kulturna zbivanja, likovne izložbe

Igraonica:
 • redovni tjedni programi igraonice i pričaonice za djecu
 • programi za djecu s teškoćama u razvoju
 • susreti s dječjim piscima
 • tribine i predavanja
 • edukativne i likovne radionice
 • igranje društvenih igara
 • računalne igrice i PlayStation®3


Raspored aktivnosti

Knjižnica širom otvorenih vrata