Ljetni raspored aktivnosti (1.7. do 31.8.)
Ponedjeljak:
08.30 – 09.30 računalne igre za djecu + PS3
10.00 – 11.00 kutak za najmlađe
11.30 – 12.30 pričaonica

Utorak:
15.00 – 16.00 društvene igre

17.00 – 18.00 kutak za najmlađe
18.00 – 19.00 računalne igre za mlade + PS4

Srijeda:
8.30 – 9.30 računalne igre za djecu + PS3

10.00 – 11.00 pričaonica
11.00 – 12.00 likovna radionica

Četvrtak:
15.00 – 16.00 društvene igre
17.00 – 18.00 kreativni klub za mlade
18.00 – 19.00 računalne igre za mlade + PS4

Petak:
08.30 - 09.30 računalne igre za mlade + PS4

10.00 – 11.00 kutak za najmlađe
11.30 – 12.30 pričaonica