Odjel za odrasle

Prostor odjela za odrasle  Prostor Odjela za odrasle s Mediotekom
Knjižničari informatori Odjela za odrasle pomažu Vam pri izboru knjižne građe i u pronalaženju stručne litarature za referate, seminare i znanstvene radove. Pri odabiru možete samostalno pretraživati fond i Online katalog KGZ-a ili možete zatražiti savjet knjižničara informatora. Nakon odabira, knjige se zadužuju kod pomoćnih knjižničara na posudbenom pultu ili putem uređaja za samozaduživanje i samorazduživanje. Rezervacije se primaju samo osobno, i to za stručne knjige. Korisnika se o pristigloj knjizi obavještava prema prethodnom dogovoru, a obavijest se naplaćuje pri podizanju knjige. Rezervirana knjiga mora biti podignuta u roku četiri dana, u protivnom ide dalje u posudbu a član plaća rezervaciju iako knjigu nije podigao. Prema potrebi, rezervacija se može otkazati osobno ili putem telefona. U izradi je godišnji program tribina koje su tematski određene prema Vašim željama.

  PERIODIČNE AKTIVNOSTI ZA ODRASLE KORISNIKE