Fond
Knjižnica nabavlja i čuva građu iz područja društvenih i humanističkih znanosti - knjige, časopise, novine i elektroničku građu. Posebna je vrijednost fonda studijske čitaonice zbog velikog broja uvezanih novina (Večernji list, Jutarnji list, Vjesnik...) i časopisa, od kojih je neke moguće pronaći samo u Knjižnici Božidara Adžije.

Dostupne online baze 🔎