Popis desiderata

Na popis desiderata stavljaju se naslovi koji su izgubljeni, nestali iz fonda, nikad nisu bili nabavljeni zbog različitih zapreka ili su zastupani u nedovoljnom broju primjeraka.

Allport, Gordon Willard. Sklop i razvoj ličnosti. Bugojno : Katarina, 1991.

Bergson, Henri. Dva izvora morala i religije. Novi Sad : Književna zajednica Novog Sada, 1989. ISBN 86-7331-151-9

Čehok, Ivan. Filozofija Stjepana Zimmermanna. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 1993.

Čovjek i njegovi simboli. Zagreb : Mladost, 1987. ISBN 86-05-00080-5

Doxiadis, Constantinos Apostolos. Čovek i grad. Beograd : Nolit, 1982.

Freud, Sigmund. Budućnost jedne iluzije i drugi spisi. Zagreb : Naprijed, 1986.

Freud, Sigmund. Iz kulture i umetnosti. 7. izd. Novi Sad : Matica srpska, 1984.

Freud, Sigmund. Nelagodnost u kulturi. Beograd : Rad, 1988. ISBN 86-09-00160-1

Freud, Sigmund. Predavanja za uvod u psihoanalizu. Zagreb : Stari grad, 2000. ISBN 953-6716-12-7

Freud, Sigmund. Psihoanaliza i telepatija i drugi ogledi. Beograd : Grafos, 1990. ISBN 86-7157-073-8

Freud, Sigmund. Tri rasprave o teoriji seksualnosti. Zagreb : Stari grad, 2000. ISBN 953-6716-10-0

Freud, Sigmund. Tumačenje snova. Zagreb : Stari grad, 2001. ISBN 953-6716-13-5

Hall, Calvin Springer. Teorije ličnosti. Beograd : Nolit, 1983.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Enciklopedija filozofijskih znanosti. 2. izd. Sarajevo : "Veselin Masleša" [etc.], 1987. ISBN 86-21-00077-6

Jung, Carl Gustav. Civilizacija na prelasku. Beograd : KD Atos, 2006. ISBN 86-904569-2-9

Jung, Carl Gustav. Dinamika nesvesnog. 4. izd. Novi Sad : Matica srpska, 1990.

Jung, Carl Gustav. Duh i život. 3. izd. Novi Sad : Matica srpska, 1984.

Jung, Carl Gustav. O psihologiji nesvesnog. 3. izd. Novi Sad : Matica srpska, 1984.

Jung, Carl Gustav. O razvoju ličnosti. 3. izd. Beograd : Logistika ; Novi Sad : Akademska knjiga, 2008. ISBN 978-86-87091-02-3

Jung, Carl Gustav. Psihološke rasprave. 3. izd. Novi Sad : Matica srpska, 1984.

Jung, Carl Gustav. Psihološki tipovi. 3. izd. Novi Sad : Matica srpska, 1984.

Kant, Immanuel. Kritika čistoga uma. Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1984.

Kierkegaard, Soren. Ili-ili. 2. izd. Sarajevo : "Veselin Masleša" [etc.], 1990. ISBN 86-21-00371-6

Klein, Melanie. Zavist i zahvalnost. Zagreb : Naprijed, 1983.

Lacan, Jacques. Četiri temeljna pojma psihoanalize : XI seminar. Zagreb : Naprijed, 1986.

Lindemann, Hannes. Autogeni trening : kako preživjeti stres : put k opuštanju, zdravlju i povećanju učinka. 4. izd. Zagreb : Prosvjeta, 1981.

Man and his symbols : illustrated. [New York?] : Dell, [2009?]. ISBN 0-440-35183-9

Marko Aurelije. Samomu sebi. Zagreb : Cid, 1996. ISBN 953-6141-30-2

Matešić, Krunoslav. Testirajte svoju inteligenciju : [zadaci - rješenja - objašnjenja.] 5. izd. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2012. ISBN 978-953-191-129-0

Mill, John Stuart. O slobodi. Beograd : "Filip Višnjić", 1988. ISBN 86-7363-052-5

Miljković, Dubravka. Bolje biti vjetar nego list : psihologija dječjeg samopouzdanja. 3. izd. Zagreb : IEP, 2011. ISBN 978-953-7057-35-0

Ostrander, Sheila. S onu stranu zavjese. Zagreb : Globus [etc.], 1989. ISBN 86-343-0546-5

Pascal, Blaise. Misli. Zagreb : Demetra, 2000. ISBN 953-6093-70-7

Pažanin, Ante. Metafizika i praktična filozofija. Zagreb : Školska knjiga, 1988. ISBN 86-03-99141-3

Perls, Frederick Solomon. Geštaltistički pristup psihoterapiji. Beograd : "Vuk Karadžić", 1983.

Piaget, Jean. Psihologija deteta. Sremski Karlovci : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića ; Novi Sad : Dobra vest, 1990.

Platon. Teetet : [ili o nasladi, etički dijalog] ; Fileb : [ili o znanju, istraživački dijalog]. Zagreb : Naprijed, 1979.

Psihologija : udžbenik za gimnazije. 10. izd. Zagreb : Školska knjiga, 2001. ISBN 953-0-20332-2

Reich, Wilhelm. Analiza karaktera. 2. izd. Zagreb : Naprijed, 1987.

Reich, Wilhelm. Funkcija orgazma. Beograd : Mladost, 1990.

Reich, Wilhelm. Prodor seksualnog morala. Beograd : Mladost, 1990.