Studijska čitaonica

koordinator: Zdravko Kovačić, dipl. pol.

Studijska čitaonica sa 54 mjesta pruža vrlo dobre uvjete za rad. Korisnicima je dostupna bogata referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni, rječnici, godišnjaci, adresari, atlasi, bibliografije).

Najbrojnija korisnička skupina Knjižnice Božidara Adžije su studenti i učenici srednjih škola. Za njih je osiguran izbor knjiga iz društveno-humanističkog područja: rijetka stara izdanja, neki rijetki naslovi ispitne literature i klasici lijepe književnosti, uključeni u obvezni program školovanja.

Korisnicima je također dostupan fond periodičkih publikacija koji sadrži 144 naslova (3646 svezaka) domaćih i stranih novina i 656 naslova (9.264 svezaka) domaćih i stranih časopisa. Knjižnica nabavlja i pruža na korištenje 102 naslova domaćih časopisa, 28 naslova dnevnih listova, tjednika i 8 naslova stranih časopisa.

U studijskoj čitaonici smješteno je šest računala s pristupom internetu, koja se mogu koristiti i za pisanje i ispis raznih tekstova i radnji, te pregled elektroničke građe. 

Svi članovi Knjižnica grada Zagreba imaju mogućnost u prostorima čitaonice pristupiti online izdanjima Večernjeg lista i Jutarnjeg lista. Korisničke podatke za pristup online izdanjima dnevnog tiska članovi mogu dobiti od knjižničara u Studijskoj čitaonici.

Uz pomoć knjižničara moguće je skeniranje građe i spremanje podataka na CD.

Fond Studijske čitaonice može se koristiti isključivo u prostoru čitaonice, a zaštićen je sustavom elektroničke zaštite.

Periodika u fondu Knjižnice.