Usluge

U Čitaonici možete svakodnevno čitati dnevne novine i časopise koje nabavlja naša Knjižnica. Aktualne novine i časopise zadužujete članskom iskaznicom kod djelatnika na posudbenom pultu.

Novine i časopise možete čitati u samoj čitaonici ili u udobnim foteljama smještenim posvuda u prostoru. Fond časopisa Knjižnice pokriva društvene i humanističke znanosti, a sadrži 144 naslova domaćih i stranih novina te 656 naslova domaćih i stranih časopisa.

Pretplata za tekuću godinu sastoji se od 102 naslova domaćih časopisa, 8 naslova stranih časopisa te 28 naslova dnevnih listova i tjednika.

Uz pomoć knjižničara članovima je dostupna EBSCO Host baza podataka - on-line sustav koji nudi pristup velikom broju bibliografskih baza i cjelovitom tekstu (Academic Search Premier, ERIC, Business Source Premier, Library, Information science & Technology Abstracts…)

Svi članovi Knjižnica grada Zagreba imaju mogućnost u prostorima čitaonice pristupiti online izdanjima Večernjeg lista i Jutarnjeg lista. Korisničke podatke za pristup online izdanjima dnevnog tiska članovi mogu dobiti od knjižničara u Studijskoj čitaonici.


Vaša knjižnica

PDF dokument nije moguće prikazati.​katalog.kgz.hr

PDF dokument nije moguće prikazati.Tematsko pretraživanje mrežnog kataloga

PDF dokument nije moguće prikazati.Za bolje pretraživanje na Googleu

PDF dokument nije moguće prikazati.

Većina građe dostupna je u slobodnom pristupu, što znači da traženi naslov korisnik može samostalno pronaći na policama koje su dostupne članovima. Na policama je građa raspoređena po UDK sustavu, a ukoliko je korisnicima potrebna pomoć prilikom potrage za određenom jedinicom građe na raspolaganju Vam uvijek stoji dežurni informator.

Signatura je oznaka koju imaju sve knjige u Knjižnici, a po kojoj su složene na policama. Kad tražite neku knjigu prepišite signaturu iz kataloga na papirić.

Primjer:

Miroslav Krleža, Povratak Filipa Latinovicza 821.163.42 KRLEŽ p

 


Lažne vijesti

PDF dokument nije moguće prikazati.

 


Dr. Božidar Adžija, osnivač i prvi upravitelj Knjižnice

PDF dokument nije moguće prikazati.

Knjižnica posjeduje jedanaest računala za korisnike.

Sedam računala predviđeno je za tihi rad te četiri računala za pretraživanje online kataloga. Sva računala opremljena su hrvatskom verzijom popularnog uredskog programskog paketa OpenOffice.

Nadamo se da ćete u našoj knjižnici lako pronaći ugodno mjesto za rad ili razonodu!

Kako pretraživati katalog pomoću predmetnih odrednica?


Predmetno pretraživanje u katalogu započinjemo na početnoj stranici gdje u padajućem izborniku treba odabrati predmetnu odrednicu.
 


U polje predmetna odrednica upisujemo jedan ili više pojmova koji odgovaraju našem tematskom upitu.

Već nakon što se upišu prva tri slova (upisujemo primjerice pojam nogomet) Katalog će, zahvaljujući ugrađenom alatu automatskog dopunjavanja riječi, ponuditi popis predmetnih odrednica.
 


Kada se odabere predmetna odrednica nogomet katalog će prikazati: abecedni popis svih predmetnih odrednica koje započinju s navedenim pojmom, popis zapisa koji su u katalogu vezani uz ove predmetne odrednice, i na lijevoj strani kataloga fasete koje omogućuju sužavanje pretraživanja u izlistanom skupu bibliografskih zapisa po kategorijama autor, predmet, građa, godina, itd.
 


Što je pretraživanje po predmetu?


Predmetno pretraživanje započinjemo kada želimo doći do građe koja govori o nekome sadržaju, odnosno predmetu ili temi našeg interesa - primjerice "književno stvaralaštvo Thomasa Manna", "zaštita voda od onečišćenja u Hrvatskoj" i tome slično.

U mrežnom katalogu KGZ-a predmetna odrednica i klasifikacijska oznaka elementi su bibliografskog zapisa kojima su sadržajno opisani dokumenti. Pomoću njih u mnoštvu opisanih bibliografskih zapisa koji se nalaze u mrežnom katalogu Knjižnica grada Zagreba pronalazimo one koji su najrelevantniji za traženu temu.
 Što je predmetna odrednica?


Predmetna odrednica je riječ ili više riječi, koje kontroliranim jezikom, daju sažeti iskaz o sadržaju odnosno predmetu dokumenta. Sažimanje iskaza o sadržaju nekog dokumenta vrši se korištenjem pojmovnih oznaka odnosno pojmova različitog opsega i/ili sadržaja - od onih najopćenitijih (npr. obrazovanje, umjetnici) do najužih, odnosno individualnih pojmova (npr. Ivan Meštrović, Kolo <časopis>), koji pripadaju različitim pojmovnim kategorijama.

Najčešća kategorija pojmova/predmetnih oznaka koje se koriste u predmetnim odrednicama u katalogu su opći pojmovi, zatim geografsko/etnografski pojmovi - predmetne oznake, pa predmetne oznake za osobna imena, korporativne autore i stvarne naslove, kao i vremenske predmetne oznake i predmetne oznake za oblik dokumenta. To znači da u pristupnicu predmetna odrednica možemo upisivati pojmove koji obuhvaćaju nazive različitih prirodnih i društvenih pojava i procesa, nazive znanosti i znanstvenih disciplina, jezika, pojedinih nacionalnih književnosti, grana umjetnosti, nazive različitih pokreta, škola i grupa (Frankfurtska škola, Crvene brigade), nazive  povijesnih događaja (Francuska revolucija, Urota Zrinsko-Frankopanska), nazive ratova i bitaka (Drugi svjetski rat, Sisačka bitka).

Kao predmetnu odrednicu možemo upisati i imena osoba, međunarodnih organizacija, udruga, vjerskih zajednica, vojski, država, naroda, gradova, mora, naslove pojednih umjetničkih ili znanstvenih djela, nazive televizijskih emisija, filmova, časopisa, vremenskih razdoblja i tome sl.

Što je to predmetni pregledni zapis?


Kada se u Predmetnom preglednom zapisu odabere predmetna odrednica, katalog otvara popis bibliografskih zapisa čiji sadržaj odgovara predmetu koji je iskazan tom odrednicom.
 


Ukoliko pretraživanje započnete pojmom koji nije usvojen katalog će ponuditi predmetnu odrednicu koja se koristi.
 


U polju Predmetni pregledni zapis klikom na plavu ikonu povećala , otvaraju se uputnice kojima možete proširiti pretraživanje novim pojmovima.
 


Uputnice u katalogu omogućuju povezivanje riječi kojima se započinje predmetno pretraživanje sa kontroliranim pojmovima koji se koriste u katalogu. Uputnice nude i proširivanje pretraživanja novim pojmovima koji su sadržajno vezani uz traženu temu.

Važno je podsjetiti da se uputnice izrađuju samo za one pojmove i one odnose između pojmova koji se nalaze u sadržajima dokumenata koje knjižnica ima u svom fondu i koji su predmetno označeni.

 

Ostale mogućnosti pretraživanja


Drugi način da se započne predmetno pretraživanje također se nalazi na početnoj stranici kataloga. Na plavoj traci potrebno je odabrati polje Pregledavanje i upisati traženi pojam.
 


Katalog će izlistati abecedni popis predmetnih odrednica i pripadajuće uputnice kojima se može proširiti pretraživanje novim predmetnim odrednicama.

Kada je tematski upit složeniji i sastoji se od više pojmova, efikasnost predmetnog pretraživanja povećava se izborom, odnosno redosljedom upisivanja pojmova. Primjerice ukoliko je tema "financiranje političkih stranaka u Hrvatskoj" tada upit sadrži tri pojma: “političke stranke”, “financiranje” i “Hrvatska”. Kako bi lakše došli do traženih dokumenata potrebno je u tražilicu upisati prvo onaj pojam koji je u tematskom upitu najspecifičniji - u ovom slučaju to su "političke stranke". Ako upit započnete sa pojmom "Hrvatska" dobiti ćete veliki broj predmetnih odrednica, i trebati će puno više vremena za pronalaženje odgovarajućih bibliografskih zapisa. Također, uz pojam "financiranje" u katalogu se može naći vezan i bilo koji drugi pojam osim visokog školstva npr. kultura, visoko školstvo, televizija.

Temu je moguće upisati i vlastitim riječima (npr. „financiranje političkih stranaka u Hrvatskoj). Katalog navedeni upit neće prepoznati kao predmetnu odrednicu, ali će prema riječima iz upita u elementima bibliografskih zapisa pronaći dokumente, i u faseti predmet ponuditi usvojene predmetne odrednice.
 


Silvija Zec (prosinac 2014)