Odjel za odrasle s čitaonicom
Knjižnični fond:
  • 13.950 svezaka beletristike
  • 7.660 svezaka znanstvene literature
  • 1.030 svezaka priručne literature
  • 10 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina

Informativno-posudbeni odjel osigurava svim članovima stručnu informaciju (osobno, telefonski ili mailom), te pomoć kod odabira stručne i znanstvene literature iz svih područja prirodnih i društvenih znanosti kao i književnosti. Mogućnost pretraživanja našeg web kataloga na za to namijenjenom računalu.
Čitaonica novina i časopisa nudi na korištenje članovima novine, tjednike i časopise (Večernji, Jutarnji i Novi list, Slobodna Dalmacija, Sportske novine, Gloria, Vijenac, Jezik, Čovjek i svemir, Mojo, National geographic).U knjižnici se organiziraju razni susreti, tribine, predavanja, promocije knjiga i likovne izložbe. Redovito se pripremaju  prigodne i tematske izložbe knjiga i druge građe, kao i izložba novo nabavljenih knjiga.
Izložbeni prostor obuhvaća tri metalne mreže postavljene u čitaonici te vanjsku staklenu stijenu koja služi kao izlog; izložbeni prostor po potrebi se širi i u unutrašnji prostor Knjižnice. Izložbe se održavaju uzastopno, jedna za drugom, a izloženi radovi produkt su stvaranja kako umjetnika amatera, tako i akademski obrazovanih umjetnika.