Odjel za djecu i mladež
Na dječjem i odjelu za mladež osim posudbe knjiga i slikovnica, postoji i kontinuirani rad s djecom.

                                 Raspored aktivnosti
   
Ponedjeljak i petak
Kutić priča i slikovnica
11-12 - mala grupa
12-13 - starija grupa
Utorak, srijeda i četvrtak
10 - 12 h
Ponedjeljak - Petak
16 - 18 h
Društvene igre
Utorak, srijeda i četvrtak
10 - 12 h
Ponedjeljak - Petak
16 - 18 h
Kompjuterska igraonica