Čitaonica novina i časopisa
U čitaonici novina i časopisa korisnicima se na korištenje nude dnevne novine (Večernji list, Jutarnji list, Novi list, Slobodna Dalmacija, Sportske novosti) i časopisi  (Meridijani, National geographic, Bug, Unikat, Glorija, Globus, Aktual). Korisnicima je omogućen pristup internetu na jednom računalu. U prostoru čitaonice smještena je i referentna zbirka s enciklopedijama, leksikonima, rječnicima i ostalim priručnicima, a služi i kao prostor u kojemu se održavaju predavanja, književni susreti, izložbe i ostala događanja.