Odjel za odrasle

Odjel za odrasle namijenjen je odraslim članovima knjižnice i djeci starijoj od četrnaest godina. Uz online katalog  Knjižnica grada Zagreba, otvoreni pristup knjigama i  AV zbirci, članovi koriste i usluge čitaonice novina i studijsku čitaonicu, tri računalna mjesta s pristupom internetu  te  odvojeno računalno mjesto za pristup najopsežnijoj online zbirci snimaka klasične glazbe Naxos music library.
Polazeći od stajališta da je knjižnica, kao javni prostor dostupan svima, pogodno mjesto za širenje i stvaranje znanja razvijamo nekoliko projekata i serija predavanja kao što su „Kulturna i prirodna baština Hrvatske“ projekt 65+, tribina „Biram zdrav život" i „Razgovori u Prozorima“ kao dio programa Galerije Prozori te niz pojedinačnih susreta, tribina i predstavljanja. Suradnjom s ustanovama, institucijama, nevladinim organizacijama i pojedincima izgrađujemo mrežu suradnika kao osnovu za razvoj projekata kojima želimo aktivirati zajednicu.