Usluge
  • pružanje informacija i pomoć pri izboru građe
  • posudba knjiga i slikovnica
  • korištenje priručnom literaturom (4 mjesta za učenje)
  • korištenje novinama i časopisima (čitaonica periodike)
  • rezervacija knjiga
  • pristup internetu – (3 računala)
  • aktivnosti za djecu, mlade i odrasle