Literarni natječaj "Pisanje i knjižnečari"
   

Pisanje i knjižnečari 3

Literarni natječaj za učenike osnovnih škola Zagrebačke županije i Grada Zagreba

 

Literarni natječaj za učenike osnovnih škola Zagrebačke županije i Grada Zagreba

 

 

Poštovane učiteljice i učitelji hrvatskoga jezika,

poštovane knjižničarke i knjižničari,

 

pozivamo vas na sudjelovanje u literarnom natječaju za učenike osnovnih škola Zagrebačke županije i Grada Zagreba, koji je 2012. godine potaknula Knjižnica Sesvete i podržala nakladnička kuća Alfa iz Zagreba. Ovaj literarni natječaj temelji se na ponovnom osvješćivanju povezanosti čitanja i pisanja, kao temeljnim vrijednostima kojima uvijek treba posvećivati posebnu pozornost.

Škola i knjižnica su dva važna mjesta u kojima se te vrijednosti trebaju posebno njegovati.

One ne smiju ostati ravnodušne na promjene suvremenog trenutka, obilježena (ne)upitnim

preplitanjem tradicionalnoga i suvremenoga te očitim „odmicanjem“ od knjige. Ovaj je natječaj naš skroman odgovor na današnje izazove jeziku i knjizi.

 

Očekujemo da će i naš ovogodišnji 3. natječaj imati dobar odaziv, da će kao i prethodni uspješno poticati dobru suradnju škola i knjižnica, učitelja hrvatskoga jezika i knjižničara te da je njime zaživio dobar primjer dodatnog upućivanja učenika u svijet knjige, promišljanja i pisanja.

 

Naš završni susret biti će, osim svečanosti dodjele pohvalnica i priznanja, svečanost slušanja, govorenja, čitanja i pisanja.

 

Radujemo se ponovnom susretu s vama i vašim učenicima, susretu marljivih, znatiželjnih i dobrih ljudi s dobrom riječju.

 

SVRHA LITERARNOGA NATJEČAJA

Promicati temeljne vrijednosti čitanjem i pisanjem,

primjerice: dostojanstvo ljudske osobe, sloboda, pravednost,

domoljublje, društvena jednakost, solidarnost, dijalog i

tolerancija, rad, poštenje, mir, zdravlje, očuvanje prirode i

čovjekova okoliša te ostale demokratske vrijednosti. To su

vrijednosti na kojima se treba temeljiti razvoj hrvatskoga

nacionalnoga, kulturnoga i duhovnoga identiteta unutar

složenih globalizacijskih procesa. Vrijednosti kojima treba

posvetiti osobitu pozornost jesu: znanje, solidarnost,

identitet i odgovornost.

prema Nacionalnom okvirnomu kurikulumu:

Društveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti, str. 25

Školska knjižnica mjesto je gdje se učenik uvodi

u svijet knjige i čitanja. Čitanjem učenik otkriva

raznoliki svijet literature.

Pritom tehnike čitanja i razumijevanje pročitanoga

postaju bitan preduvjet uspješnosti procesa

cjelokupnoga školskog učenja.

Zadaća je školskoga knjižničara stvoriti od učenika

čitatelja koji će s oduševljenjem i radošću osjetiti

književno djelo.

Nastavni plan i program za osnovnu školu, str. 19

PROPOZICIJE LITERARNOGA NATJEČAJA

 

Pisanje i knjižnečari

 

1.

Svaka škola može poslati točno određen broj literarnih

radova s obzirom na broj učenika.

1. škole do 300 učenika – 10 radova

2. škole od 300 do 750 učenika – 15 radova

3. škole iznad 750 učenika – 20 radova

2.

U natječaju ne sudjeluju učenici 1. i 2. razreda osnovne

škole.

3.

Jedan te isti učenik može imati najviše dva rada.

4.

Radovi na zavičajnomu govoru trebaju imati objašnjenja

zavičajnih riječi i izraza.

5.

Literarni učenički rad ne smije biti već objavljen.

6.

Jedan rad može imati najviše 60 redaka. Svi radovi

trebaju biti napisani pismom Times New Roman, veličine

12 točaka, s proredom 1,5.

Šalju se u četiri nepotpisane preslike na kojima treba biti

učenikova zaporka i razred. Uz izvorni tekst treba navesti

cjelovite podatke (ime i prezime, naziv škole i potpunu

adresu te podatke o voditelju: ime i prezime, broj mobitela

i adresa e-pošte).

 

7.

Svi radovi trebaju se poslati najkasnije 30. travnja 2014.

na adresu:

Knjižnica Sesvete

(za literarni natječaj Pisanje i knjižnečari 3)

Trg Dragutina Domjanića 6

10 360 SESVETE

 

8.

Ne će se razmatrati pošiljke koje se ne budu pridržavale

propozicija.

9.

Na svečanosti dodjele nagrada i priznanja, učitelji

i učenici imat će priliku za susret s poznatim

književnicima.

Radujemo se susretu s vama.

 

info@alfa.hr

knjiznecari@gmail.com

www.alfa.hr

Pisanje i knjižnečari 2     
Pozivnica - http://www.kgz.hr/UserDocsImages/sesvete/pikč 2 plakat-pismo.pdf


U organizaciji
Knjižnice Sesvete i nakladničke kuće Alfa iz Zagreba održan je novi literarni natječaj
za učenike osnovnih škola Zagrebačke županije i Grada Zagreba pod naslovom
Pisanje i knjižnečari.

 

Završni susret natječaja održan je 19. 05. 2012. u 10,00 sati u OŠ Luka Sesvete.

Osim dodjele pohvalnica, priznanja i nagrada učenicima, njihovim mentorima i školama, bila je to i svečanost slušanja, govorenja i čitanja.

Goste je najprije pozdravila ravnateljica OŠ Luka profesorica Marina Sabolović.U programu su sudjelovali članovi Stručnog povjerenstva Ivan Babić (predsjednik),Vesna Svaguša i Nada Babić (četvrti član Enes Kišević nije sudjelovao), gost književnik Stjepan Lice i glumac Zvonko Zečević.

Na natječaj je pristiglo 180 radova iz 31 osnovne škole s područja Županije zagrebačke i Grada Zagreba. Odazvalo se 55 učitelja koji su bili voditeljima trostruko višem broju učenika (167). Nagrađeno je 19 učenika iz 17 škola.

Kako se natječaj temeljio na ponovnom osvješćivanju povezanosti čitanja i pisanja te na promicanju temeljnih vrijednosti (prema Nacionalnom okvirnomu kurikulumu) - znanje, solidarnost, identitet i odgovornost, i nagrade su podijeljene prema tim kategorijama. Posebnu nagradu Stručnog povjerenstva dobila je Ema Požek, učenica 7. razreda OŠ M. J. Zagorke (na fotografiji).

Ovo je bila prilika i za suradnju učitelja hrvatskoga jezika i knjižničara budući da ni škola ni knjižnica ne smiju ostati ravnodušne na promjene suvremenog trenutka, obilježena (ne)upitnim preplitanjem tradicionalnoga i suvremenoga te očitim „odmicanjem“ od knjige.

 

Sudeći prema onome što su iskazali svi sudionici kao i prema zadovoljstvu organizatora dogodine bi lako mogao uslijediti nastavak ovoga uspješnoga literarnog natječaja.

 

Ivan Babić, prof.