Stalne aktivnosti
Odjel za djecu i mladež posjeduje slikovnice, potreban pribor za likovne radionice, društvene igre i dr. za djecu mlađe dobi. Ističemo da se djeca mogu koristiti  (dva - 2) PLAY STATIONA na kojima su kompjutorske igrice prilagođene djeci.
U prostoru na katu smještane su knjige i sadržaji za školsku djecu i mlade, te TRI (3) računala za pretraživanje - internet /pretraživač za djecu školske dobi i mladež/. 
                                                                                                                                                Knjižnjičarke Odjela za djecu i mladež
  

Tjedni plan aktivnosti na dječjem odjelu


ponedjeljak
17:30 i 19:00
KINESKI JEZIK

utorak
17:30 i 19:00
KINESKI JEZIK

srijeda
17:30
PRIČAONICA I LIKOVNA RADIONICA

 petak
17:30
KINO U KNJIŽNICI

SPECIJALNI GOSTI