Studijska čitaonica
Studijska čitaonica Knjižnice Tina Ujevića smještena je na I. katu Knjižnice i raspolaže sa 10 korisničkih mjesta. U njoj je smještena referentna zbirka s enciklopedijama, leksikonima, rječnicima, atlasima, vodičima i ostalim priručnicima. Neki primjerci sačuvane građe raritetni su, a potječu još iz Knjižnice Trešnjevka osnovane 1948.

Studijska čitaonica čuva i vrijednu zbirku knjiga iz povijesti umjetnosti među kojima se ističu monografije DALI, GOYA, CHAGALL i dr.

Čitaonice osigurava korisnicima "Narodne novine", časopise "Jezik", "Republika", "Kaj", "Drvo znanja", "Priroda", "Ekološki glasnik", "Meridijani", "Hrvatska vodoprivreda" "National Geographic", "PRO MENT".
Građa iz studijske čitaonice ne posuđuje se izvan prostora knjižnice i ne fotokopira se.


Knjižničari će Vam pomoći  ulaz u  EBSCO Host baza podataka - on-line sustav koji nudi pristup velikom broju bibliografskih baza i cjelovitom tekstu (Academic Search Premier, ERIC, Business Source Premier, Library, Information science & Technology Abstracts…)