Čitaonica za odrasle
 

Korisnici ovaj prostor koriste kao čitaonicu dnevnog tiska i kao studijsku čitaonicu.Čitaonica s 12 mjesta pruža dobre uvjete za rad. Korisnicima su na raspolaganju dnevne novine i časopisi: Večernji list, Jutarnji list, Vjesnik, Slobodna Dalmacija, Sportske novosti, Vijenac, Vita, Globus, Glorija, Bug,  National geographic, Meridijani i Aktual.

U Čitaonici za odrasle smještena je referentna zbirka s enciklopedijama, leksikonima, rječnicima, atlasima, vodičima i ostalim priručnicima. Građa iz studijske čitaonice ne posuđuje se izvan prostora knjižnice i ne fotokopira se.

Korisnicima je osiguran pristup internetu na 1 računalu.