Informativno - posudbeni odjel

Informativno-posudbeni odjel omogućuje korisnicima neposredan pristup informacijama o traženim naslovima, usluge u pronalaženju potrebne literature za referate, maturalne, seminarske i diplomske radnje.
Knjižni fond se može pretraživati putem elektroničkog kataloga dostupnog online  na jednom korisničkom računalu u knjižnici. Na odjelu se pripremaju prigodne i tematske izložbe knjiga, likovne izložbe, promocije, susreti i ostali kulturni događaji.Cilj je ovih akcija poticanje čitanja, promicanje knjige te knjižnice kao kulturne institucije.