Školske knjižnice

U Gradu Zagrebu i u  Zagrebačkoj županiji djeluje oko 300 osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova koji u svojem sastavu imaju knjižnice.

U skladu s Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN43/2001) zadaća je Matične i razvojne službe KGZ-a pratiti rad na unapređivanju poslovanja tih knjižnica  pružanjem neposredne stručne pomoći u obliku stalnih i povremenih konzultacija, pružanjem savjeta i dostavljanjem informacija te  provođenjem raznih oblika stalnoga stručnog usavršavanja.
Zbog toga su poslovi na unapređenju rada knjižnica zahtjevni i podrazumijevaju kako individualni rad s knjižničarima prilikom obilaska škola, tako i grupni rad, organiziranje seminara, savjetovanja, stručnih sastanaka, ovisno o problemima i tematici.

Osnovni poslovi Matične i razvojne službe KGZ-a za školske knjižnice su sljedeći:

1. Poslovi na unapređenju rada školskih knjižnica
2. Stručna izobrazba školskih knjižničara
3. Praćenje i analiza rada knjižnica
4. Poticanje suradnje među školskim knjižnicama 

Izvještaje o svojem radu Matična i razvojna služba dostavlja Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu koji ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/Grad_Zagreb4.pdf