Čitaonica i Galerija VN - skraćeno radno vrijeme u petak i subotu

Čitaonica i Galerija VN će raditi skraćeno:
  • u petak, 10.1. od 8:00 do 17:00 sati zbog radionice u sklopu izložbe Ostavi svoj trag
  • u subotu, 11.1. od 8:00 do 11.30 sati zbog predstavljanja radova sa radionica u sklopu izložbe Ostavi svoj trag